Chuyên trang Kinh Doanh nhà Đất TPHCM – DKRA Vietnam 

Địa chỉ: 63 – 67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, TP.HCM

Hotline: 0916800018-0919188399